1
2
3
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات ؛ استاندار مرکزی در جمع کارگران هپکو گفت: مسئولان برای گره‌گشایی و حل مشکلات کارخانه هپکو در کنار...
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مرکزی ؛ گروه تولیدی لوله و پروفیل ساوه به عنوان یکی از سه شرکت بزرگ تولید کننده کشور اکنون با...
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی ؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی می گوید: سنگ محلات در...