1
2
3

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا... استان مرکزی؛ برای تخلیه غلات از داخل کشتی سالهاست که از ماشین آلات و دستگاه های خارجی...

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا... استان مرکزی ؛ سید علی آقازاده، استاندار مرکزی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۸۰۰ واحد صنعتی...

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا... استان مرکزی؛ مدیرعامل این واحد صنعتی گفت: نسل جدید لامپ های مهتابی بدون نیاز به لوازم...