1
2
3
در دهمین جشنواره استانی مالک اشتر سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله طی پنج سال اخیر برای سومین باربه عنوان سازمان برتر سپاه استان مرکزی...
سرهنگ پاسدار محسن ربیعی مسئول بسیج کارگران وکارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی؛ با اشاره به برگزاری در کارخانه فولاد هیربرد زرندیه با حضور کارگران...
سرهنگ پاسدار محسن ربیعی مسئول بسیج کارگران سپاه روح‌الله استان مرکزی در مراسم "در امتداد رزمایش کمک‌های مؤمنانه" گفت: خوشبختانه کارگران در طول چهل...