1
2
3

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا... : سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا... در راستای ابلاغ سازمان بسیج کارگری کشور مبنی بر...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا... : جلسه حلقه مربیان صالحین سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا... در سالن جلسات ساختمان شهید...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا...:محمد تقی آبایی ،رئیس کمیته کارگری ستاد دهه فجر استان مرکزی گفت  خوشحال و خرسندم که...