1
2
3
به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند همایش روز کار و کارگر و هفته بسیج کارگری با حضور سردار محسن کریمی فرمانده...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان مرکزی به همت حوزه بسیج کارگری سیدالشهدا ناحیه اراک به مناسبت نه اردیبهشت همایش بزرگ روز قشر در سالن فن...
به مناسبت آغاز هفته بسیج کارگری و کاروکارگر فرماندهان پایگاه های بسیج کارگری و نماینده تشکل های کارگری با حضرت ایت الله دری نجف آبادی نماینده ولی...