1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگزی و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی ؛ مدیرعامل شرکت فولاد درخشان اراک گفت: ۲۲۵ دستگاه واگن باری ۲ و چهار محوره...
به گزارش خبرگزاریسازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی ؛ در میان گروه های جهادی که به کمک مردم به خصوص آسیب دیدگان در شهرها و...
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی ، علی حسین رعیتی ظهر امروز در همایش تجلیل از مدیران برتر عرصه تولید در...