1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی، برادران بسیجی سید مبین حجازی فرمانده پایگاه بسیج شرکت ماشین سازی اراک و...
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی ، مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند گفت: این شرکت در راستای عمل به مسئولیت...
به همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله رزمایش بیوولوژیکی مبارزه با کرونا با مشارکت دستگاه های اجرایی و گروه های مردمی جهادی به مدت دو...