1
2
3
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی در خرداد ماه سال جاری در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند با حضور...
به گزارش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی ؛ استان مرکزی در طول چند دهه اخیر چهره‌ای صنعتی به خود گرفت و با راه‌اندازی طرح‌...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی ، مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی گفت: همزمان...