1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان گفت: وزارت جهاد کشاورزی و شرکت کمباین...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی آیین رونمایی از کتاب دفتر طرح تحقیقات(مروری بر نقش صنایع شهرستان اراک در...
به گزارش سازمان کارگران وکارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی :سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در آیین رزمایش کمک...