1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا...: آقازاده در سی و ششمین همایش مدیران پزشکی قانونی سراسر کشور در اراک با تاکید بر جایگاه ویژه استان...
به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا...: سفیر سوئیس درایران طی سفر یک روزه به اراک از صنایع بزرگ این شهر بازدید و با توانمندی های استان مرکزی آشنا...
به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا...: آقای سلیمی که در دوران دفاع مقدس به عنوان مدیر فنی شرکت هپکو به همراه همکارانش موفق به تولید ماشین آلات...