اخبار

آیین رونمایی از کتاب (مروری برنقش شهرستان اراک در دفاع مقدس)

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی آیین رونمایی از کتاب دفتر طرح تحقیقات(مروری بر نقش صنایع شهرستان اراک در دفاع مقدس) در تاریخ 7مهرماه 1400 در شرکت ایرالکو استان مرکزی با حضور مدیران و مسئولان استان مرکزی انجام شد

اضافه کردن دیدگاه جدید