اخبار

افتتاح پایگاه بسیج کارگران و کارخانجات در شهرستان ساوه استان مرکزی

پایگاه بسیج کارگران و کارخانجات حوزه طریق القدس شهر ساوه استان مرکزی به نام پایگاه مقاومت بسیج شهید سپهبد سلیمانی توسط دکتر رعیتی فرد رئیس محترم سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور در تاریخ 17/11/98 افتتاح گردید
به گزارش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی :بابرنامه ریزی بسیج کارگران وکارخانجات حوزه طریق القدس شهرصنعتی کاوه (ساوه ) وبا حضور جناب آقای دکتر رعیتی رئیس محترم سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور،میرزایی ،سرهنگ گلشن زاده جانشین محترم سپاه استان،جناب آقای مهندس آبایی مدیر محترم اداره کل کار استان وبرخی مسئولین استانی وشهرستانی وبا حضور هیئت مدیره محترم شرکت گاز لوله قدر و شرکت سالمین ضمن بازدید از خط تولید شرکت وتوضیحات جناب آقای مهندس صادقی درخصوص وضعیت وشرایط تولید شرکت ،پایگاه مقاومت بسیج شهید سپهبد سلیمانی افتتاح گردید،درحاشیه این افتتاحیه با اهدای لوح تقدیری از طرف سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور وتوسط فرماندار محترم شهرستان از تلاشهای فرمانده حوزه دراجرای ماموریتهای محوله قدردانی بعمل آمد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید