اخبار

اقدام کارگروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهید رجایی پالایشگاه امام خمینی ره

کارگروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج کارگری پالایشگاه نسبت به تعمیر و بازسازی بیش از 70 عدد از میزهای رستوران شرکت اقدام نمود.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا...: با توجه به اینکه میزهای رستوران پالایشگاه طی 3 سال اخیر آسیب دیده و به مرور از رده خارج شده بودند و از طرفی اداره خدمات درخواست خرید تعداد 100عدد میز رستورانی جدید به مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون ریال به اداره تدارکات کالا داده بود، در کارگروه جهادی پایگاه موضوع اجرایی بودن تعمیر و بازسازی میز ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس طی نامه ای توسط فرمانده پایگاه به مدیرعامل پالایشگاه منتقل گردید و پس از موافقت مدیر عامل حدود 50 نفر از بسیجیان داوطلب در خارج از ساعات موظف کاری وطی مدت 20 روز تمامی میز های معیوب را با کیفیت بالا تعمیر و به اداره خدمات رستوران شرکت تحویل دادند. پس از اتمام کار مدیر عامل شرکت طی نامه ای از این اقدام پایگاه که سبب جلو گیری از تضییع بیت المال و صرفه جویی حدودا یک میلیارد و دویست میلیون ریالی گردید ، تقدیر و دستور ابطال خرید میز های رستورانی شرکت را صادر کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید