اخبار

به همت سازمان بسیج کارگران کارخانجات شهرستان ساوه

باتوجه به نیاز مبرم مواد ضد عفونی کننده در استان یک واحد تولیدی مواد ضد عفونی کننده در کارخانه رهاورد دارو ساوه راه اندازی گردید

سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان با تعامل با مدیر عامل کارخانه رهاورد دارو اقدام به راه اندازی یک خط تولید مواد ضد عفونی کننده در شهرستان ساوه نمود
با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم مواد ضد عفنی کننده به همت حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان ساوه و با همکاری مدیر عامل کارگران شرکت رهاورد دارو ساوه و به همت بسیجیان ان شرکت اقدام به راه اندازی مواد ضد عفونی کننده در این کارخانه نمود .

اضافه کردن دیدگاه جدید