اخبار

برگزاری رزمایش «شیفت ایثار» در ۲۰ واحد تولیدی استان مرکزی

کارگران بسیجی 20 واحد تولیدی استان مرکزی با شرکت داوطلبانه در طرح "شیفت ایثار" بخشی از وقت خود را به صورت رایگان به خدمت‌ رسانی در محل کار خود اختصاص دادند.
مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به اینکه این رزمایش در ۲۰ واحد تولیدی استان برگزار شده بیان کرد: این رزمایش در کارخانجات شهرستان های اراک، ساوه، زرندیه، شازند، خمین و دلیجان انجام پذیرفته است.وی ادامه داد: در این رزمایش بسیجیان در جهت کمک به تولید و صنعت استان، بازیافت مواد، جمع آوری ضایعات، تعمیر و نگهداری، ایمنی، بهداشت و ... در واحدهای تولیدی به صورت داوطلبانه فعالیت کردند.حدود 1500 نفر از کارگران بسیجی در این رزمایش درسطح استان به منظور خدمات رسانی، کمک به تولید، بهره وری و کمک به واحدهای تولیدی تحت عنوان شیفت ایثارو خارج از شیفت کاری بدون هیچ چشم‌ داشت و دستمزدی در محیط کار خودشان حضوریافتند و در عرصه های مرتبط با شغل خود به فعالیت پرداختند.

اضافه کردن دیدگاه جدید