اخبار

طرح شهید برونسی

تشکیل ستاد راهبردی طرح اعتلای شهید برونسی

تشکیل ستاد راهبردی طرح اعتلای شهید برونسی سازمان بسیج کارگران وکارخانجات به ریاست جانشین فرماندهی سپاه روح الله استان مرکزی
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی : در تاریخ 98/11/01 جلسه ستاد راهبردی طرح اعتلای شهید برونسی سازمان بسیج کارگران وکارخانجات به ریاست جانشین فرماندهی سپاه روح الله استان مرکزی در محل سالن جلسات سپاه روح الله با حضور معاونتهای مرتبط و کلیه اقشار برگزار گردید .در ابتدای جلسه ربیعی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله ضمن تشریح دستورالعمل طرح اعتلای شهید برونسی برای حاضران در جلسه ، به سوالات و ابهامات در خصوص طرح پاسخ داده و در ادامه خواستار همکاری کلیه اعضاء جلسه شد .در ادامه جناب سرهنگ گلشن زاده جانشین سپاه روح الله استان مرکزی ، ضمن تایید وحمایت از اجرایی این طرح به اعضای جلسه در خصوص کمک هرچه بهتر اجرا شدن این طرح تاکید نمودند .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید