اخبار

توزیع بیش از 8000 بسته بطری الکل ومواد ضد عفونی کننده و ماسک

به همت بسیج کارگران و کارخانجات ناحیه بسیج زرندیه وبا همکاری مدیر عامل محترم شرکت مهر آسا شهرستان زرندیه بیش ازهشت هزاربسته بطری الکل و مواد عفونی کننده وماسک بین اقشارمختلف مردم بخصوص مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع گردید .
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی :با توجه شیوع ویروس کرونا و لزوم مقابله با آنبه همت حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان زرندیه استان مرکزی و با همکاری مدیر عامل محترم شرکت مهر آسا شهرستان زرندیهبیش ازهشت هزاربسته بطری الکل و مواد عفونی کننده و ماسک در بین اقشار مختلف مردم بخصوص مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) توزیع گردید
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید