اخبار

حلقه مربیان صالحین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی

برگزاری حلقه مربیان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت روح اله استان مرکزی به میزبانی حوزه مقاومت بسیج شهید بختیاری و پایگاه مقاومت بسیج حضرت خاتم النبیاء نیروگاه حرارتی شازند در روز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸
برگزاری حلقه مربیان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت روح اله استان مرکزی به میزبانی حوزه مقاومت بسیج شهید بختیاری و پایگاه مقاومت بسیج حضرت خاتم النبیاء نیروگاه حرارتی شازند در روز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸.در این جلسه ابتدا بعد از قرائت کلام الله مجید و خیر مقدم گویی ، برادر بیاتی مسئول سیاسی سپاه روح الله استان مرکزی ؛ در خصوص مسائل سیاسی روز و نیز موضوعات منطقه ای ابراد سخن کردند و در ادامه حاج اقا الهی نیا نیز موضوع خود را حول محور اخلاص و کار و عمل برای خداوند و جزء خدا کسی را شریک در اعمال و نیات خود قرار دادن مطالبی ارائه نمودند. و در پایان اعضاء جلسه از نیروگاه و سایت های نیروگاه بازدید بعمل آوردند
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید