اخبار

مسئول سازمان بسیج کارگری استان مرکزی

رزمایش بزرگ خدمت رسانی در 21 واحد تولیدی استان مرکزی برگزار می گردد

محسن ربیعی مسئول سازمان بسیج کارگری استان مرکزی گفت: سازمان بسیج کارگری استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در تاریخ سه شنبه 20 شهریور رزمایش بزرگ خدمت رسانی را در 21 واحد تولیدی در سطح استان مرکزی برگزار می کند.وی افزود: کارگران در جنگ اقتصادی، برای همراهی با انقلاب و کمک به اقتصاد کشور، اقداماتی از قبیل اضافه کاری بدون دستمزد با عنوان شیفت ایثار و یا کمک به جمع آوری ضایعات کارخانجات، تعمیر و نگهداری دستگاه ها، ایمنی و بهداشت در مراکز کار و تولید در قالب رزمایش انجام خواهند داد.

اضافه کردن دیدگاه جدید