اخبار

رزمایش بیوولوژیکی مبارزه با کرونا با مشارکت گروه های جهادی

به همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله رزمایش بیوولوژیکی مبارزه با کرونا با مشارکت دستگاه های اجرایی و گروه های مردمی جهادی به مدت دو روز (26 و 27 اسفندماه) در استان مرکزی برگزار گردید در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا حدود 1000 از خانوار های استان مورد غلبارگری کرونا با هماهنگی اداره بهداشت استان مرکزی قرار گرفتند ضمنا عملیات گند زدایی نیز در سطح شهر اراک انجام پذیریفتضمنا بیش از 30000بسته مواد ضد عفونی کننده که شامل ماسک الکل و مواد ضد عفونی کننده سطوح می باشد در بین مردم توزیع گردید و
به همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله رزمایش بیوولوژیکی مبارزه با کرونا با مشارکت دستگاه های اجرایی و گروه های مردمی جهادی به مدت دو روز (26 و 27 اسفندماه) در استان مرکزی برگزار گردید در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا حدود 1000 از خانوار های استان مورد غلبارگری کرونا با هماهنگی اداره بهداشت استان مرکزی قرار گرفتندضمنا بیش از 30000بسته مواد ضد عفونی کننده که شامل ماسک الکل و مواد ضد عفونی کننده سطوح می باشد در بین مردم توزیع گردید و
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید