اخبار

سنگ تمام صنایع استان مرکزی در حماسه دفاع مقدس

جهادگران ، رزمندگان و کارکنان صنایع استان مرکزی در حماسه هشت ساله دفاع مقدس با اتکا به توان داخلی و پشتیبانی از مدافعان وطن ، مقابل دشمن تا به دندان مسلح ایستادند.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی جهادگران ، رزمندگان و کارکنان صنایع استان مرکزی در حماسه هشت ساله دفاع مقدس با اتکا به توان داخلی و پشتیبانی از مدافعان وطن، مقابل دشمن تا به دندان مسلح ایستادند.صنایع بزرگ استان مرکزی از جمله کارخانه واگن پارس، ماشین سازی، آلومینیوم، آذرآب و .. در پشتیبانی جنگ پیشتاز شدند و با تغییر تولید ، تجهیزات مورد نیاز جبهه ها را ساخته و در اختیار رزمندگان قرار دادند.ساخت مینی کاتیوشا، ساخت شناور ، ساخت تجهیزات پل خیبر، نفربر و دها تجهیز دیگر از جمله افتخارات صنایع استان مرکزی است.در حماسه هشت ساله دفاع مقدس ملت ایران، استان مرکزی بیش از 6 هزار شهید والامقام تقدیم اقتدار و امنیت کشور نموده است.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید