اخبار

مرکزی، استانی با پایین‌ترین نرخ بیکاری

استاندار مرکزی گفت: این استان از لحاظ پایین بودن نرخ بیکاری در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه روح ا...: آقازاده در سی و ششمین همایش مدیران پزشکی قانونی سراسر کشور در اراک با تاکید بر جایگاه ویژه استان مرکزی افزود: استان مرکزی یکی از استان‌های صنعتی کشور به شما می‌رود که این صنعتی بودن مختص زمان فعلی نیست بلکه از 50سال پیش صنعت در این استان جایگاه ویژه‌ای داشته است.وی با بیان اینکه از نظر پایین بودن نرخ بیکاری درحال حاضر رتبه نخست کشور را داریم، گفت: بیش از 10درصد جمعیت حدود 150هزار نفر از جمعیت استان در بخش صنعت فعالیت دارند که اگر بخواهیم از میان جمعیتی که توانایی انجام کار دارند حساب کنیم این رقم بالاتر می‌رود.استاندار مرکزی: استان مرکزی بیش از 5 هزار میلیارد تومان ترنوال مالی در صنعت و تجارت دارد، استان مرکزی علاوه بر این که یک استان صنعتی است در زمینه کشاورزی هم ظرفیت بالایی دارد و در خیلی از تولیدات رتبه نخست کشور را دارد.آقازاده گفت: برای مثال در تولید انار در رتبه یک یا دو کشور قرار دارد، در حوزه تولید پسته رتبه یکم تا سوم کشور را دارد، در زمینه حبوبات هم باز در مقام نخست تا سوم کشوری قرار دارد، امسال هم با خرید غلات و گندم در حدود 350هزار تن جزو استان‌های موفق در تولید محصولات کشاورزی قلمداد شده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید