اخبار

مشارکت جدی قطعه سازان استان مرکزی در تولیدات ایران خودرو دیزل

مدیرعامل ایران خودرو دیزل در بازدید مسئولان و فعالان اقتصادی استان مرکزی از این واحد تولیدی خواستار مشارکت جدی قطعه سازان استان در تولیدات ایران خودرو دیزل شد
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگان و کارخانجات استان مرکزی ؛ مدیرعامل ایران خودرو دیزل در بازدید مسئولان و فعالان اقتصادی استان مرکزی از این واحد تولیدی خواستار مشارکت جدی قطعه سازان استان در تولیدات ایران خودرو دیزل شد.در این بازدید فرخی معاون اقتصادی استانداری مرکزی، نعمتی مدیرکل دفتر هماهنگی استانداری، جودکی دبیرکل اتاق بازرگانی، مهدی نیا رئیس کمیسیون تشکلها و اعضاء انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزی حضور داشتند.محمد زالی مدیرعامل ایران خودرو دیزل با اشاره به حجم انبوه قطعات مورد نیاز این شرکت خواستار استفاده از پتانسیل استان مرکزی برار تولید قطعات خودرو شد.فرخی معاون اقتصادی استانداری نیز ضمن برشمردن توانمندیهای استان خواستار انتقال بخشی از فرایند تولیدات ایران خودرو دیزل به استان مرکزی شد.بازدید مدیرعامل ایران خودرو دیزل از یک واحد تولیدی بازدید مدیرعامل ایران خودرو دیزل از یک واحد تولیدی بازدید مدیرعامل ایران خودرو دیزل از یک واحد تولیدی بازدید مدیرعامل ایران خودرو دیزل از یک واحد تولیدی بازدید مدیرعامل ایران خودرو دیزل از یک واحد تولیدی بازدید مدیرعامل ایران خودرو دیزل از یک واحد تولیدی بازدید مدیرعامل ایران خودرو دیزل از یک واحد تولیدیجودکی دبیرکل اتاق بازرگانی و مهدی نیا رئیس کمیسیون تشکلها ی اتاق بر ضرورت این همکاری تاکید و از آمادگی استان برای انعقاد تفاهم نامه همکاری خبر داد.در این بازدید دکتر رعنایی رئیس انجمن قطعه سازان نیز از وجود زیرساختهای لازم برای همکاری با شرکت ایران خودرو دیزل در استان مرکزی خبر داد و گفت: انجمن قطعه سازان آماده هرگونه عقد قرارداد و همکاری با این شرکت است.در این دیدار مقرر شد انجمن قطعه سازان با همکاری اتاق بازرگانی اراک برنامه ریزی برای عملیاتی شدن این همکاری را پیگیری نمایند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید