اخبار

هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی در خرداد ماه سال جاری در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند برگزار گردید
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی در خرداد ماه سال جاری در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند با حضور نمایندگان هیئت اندیشه ورز استان معاونت حقوقی شرکت پالایش برخی فرماندهان پایگاه و حوزه های سازمان و جمعی از صاحب نظران ونخبگان صنایع برگزار کردید دراین جلسه موضوعات متعددی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت از جمله و مققر گردید در جلسات بعد به طور تخصص در مشکلات کارخانجات و موضوعات ذیل به صورت تخصصی بررسی گردد1- تشریح طرح های برتر جشنواره نخبگان کارگری2- تقویت بنیه علمی کارگری3- حمایت مالی از از طرح ها و ابتکارات کارگران و تولید گران4- رونمایی نمادین از اپلیکشن فانوس که این اپلیکشن فضایی برای ارائه خدمات و تولیدگران در عرصه صنعت می باشد

اضافه کردن دیدگاه جدید