آلبوم عکس

بازدید فرمانده محترم سپاه روح ا... و هیئت همراه از شهرک صنعتی حاجی آباد اراک

به مناسبت روز کار و کارگر فرماندهی سپاه روح ا... استان مرکزی و هیئت همراه از شهرک صنعتی حاجی آباد بازدید بعمل آوردن

اضافه کردن دیدگاه جدید