آلبوم عکس

برنامه های حماسه 9 دی حوزه های کارگری تابعه

نشست بصیرتی در شرکت پتروشیمی شازند
نشست بصیرتی در پالایشگاه نفت شازند
فضاسازی حوزه شهید بختیاری شازند
نشست بصیرتی در شرکت فنر سازی خاور ساوه
نشست بصیرتی در شرکت فنر سازی خاور ساوه
نشست بصیرتی در مسجد ام البنین (س) ساوه
نماز جماعت در پایان نشست بصیرتی در پالایشگاه نفت شازند

اضافه کردن دیدگاه جدید