آلبوم عکس

جلسه فرمانده حوزه اراک با فرماندهان پایگاههای زیر مجموعه حوزه طرح اعتلای شهید برونسی

جلسه فرمانده حوزه شهرستان اراک با فرماندهان پایگاههای زیر مجموعه حوزه در خصوص طرح اعتلای شهید برونسی در این جلسه فرمانده حوزه جناب سرهنگ ابراهیمی طرح فوق را توضیح دادند و مقررگردید که درسطح پایگاهها این طرح توسط فرماندهان محترم پایگاه توجیح و اجرا گردد ضمنا دراین جلسه مسئول نمایندگی ناحیه اراک و جانشین ناحیه نیز حضور داشتند

اضافه کردن دیدگاه جدید