آلبوم عکس

رزمایش بزرگ «شیفت ایثار» در شرکت پتروشیمی شازند/ تصاویر

رزمایش خدمت رسانی تحت عنوان (شیفت ایثار) در روز 20 شهریور در شرکت پتروشیمی شازند همزمان با سراسر کشور برگزار شد.این رزمایش توسط 90 نفر ازکارگران بسیجی و با حظور مدیران ارشد شرکت پتروشیمی انجام شد و کارگران بسیجی بعد از ساعت موظفی اقدام به پاک سازی محوطه شرکت از ضایعات موجود نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید