آلبوم عکس

رزمایش بزرگ «شیفت ایثار» در پالایشگاه امام خمینی شازند/ تصاویر

این رزمایش توسط کارگران بسیجی شرکت پالایشگاه شازند در قالب شیفت ایثار به گونه ای برگزارشد که کارگران بسیجی خارج از شیف کاری خود، از یک ساعت تا یک شیفت کاری بدون دستمزد و با هماهنگی مدیران خود در رزمایش حضور پیدا کردند. این رزمایش روز 20 شهریور 97 در پالایشگاه امام خمینی شازند همزمان با مراکز کار و تولید بسیج کارگری سراسر کشور اجرا شد.این رزمایش با حظور حدود 90 نفراز بسیجیان داوطلب، مدیر عامل پالایشگاه و مسئولین سازمان بسیج کارگری استان و شهرستان برگزار گردید.در پایان رزمایش جلسه ای با حظور شخص مدیر عامل و سایر مسئولین در دفتر مدیر عامل شرکت صورت پذیرفت و ایشان در این جلسه اظهار نمودند که: اگر این اقدام قرار بود در قالب قرار داد برون سپاری به شرکت های ذی صلاح سپرده گردد بیش از یک سال و با هزینه ای بالغ بر حداقل یک میلیارد ریال صورت می پذیرفت.

اضافه کردن دیدگاه جدید